5 Bước Hướng Dẫn Đăng Ký Chương Trình Invite My Friends

17/05/2021

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của người giới thiệu

Bước 2: Tại trang thông tin cá nhân bạn chọn My Programs (Chương Trình Của Tôi) rồi chọn Partner Program (Chương trình đối tác)

Bước 3: Để tham gia chương trình, Vui lòng tải xuống thỏa thuận, đọc kỹ và  tích chọn đồng ý vào các điểu khoản chương trình giới thiệu bạn bè

Sau khi đồng ý với các thỏa thuận của chương trình, Bạn có thể gửi link do hệ thống tạo ra tới bạn bè để tham gia chương trình vay.

Bước 4: Nhập thông tin người được giới thiệu, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động gửi email/sms nội dung chương trình, điều kiện tham gia cùng đường link website.

Bước 5: Sau khi người được giới thiệu có khoản vay đầu tiên, người giới thiệu sẽ nhận được 1 khoản tiền thưởng.

Để chuyển tiền tiền từ tài khoản sang thẻ ngân hang, vui lòng bấm vào nút “Get”  để chuyển tiền .

Sau khi thực hiện bước trên, tiền của quý khách sẽ được chúng tôi chuyển vào tài khoản cá nhân trong vòng 3 ngày.

Amount:
1,000,000 VND 2,000,000 VND
Term:
7 days up to 30 days
Repayment up to :
Credit :
Commission and interest, VND:
Total to return :

Rate page:

Your rate:

Rating: 2166471.33 s 5 (Votes: 9 )

Credit Menu

Log in

Personal Account