Hướng Dẫn Cách Đăng Ký Chương Trình Invite Friend

17/05/2021

Giới thiệu bạn bè là chương trình của moneyveo dành riêng cho các khách hàng đã và đang có khoản hỗ trợ tài chính tại moneyveo. 

Trường hợp bạn chưa có tài khoản, vui lòng bấm vào nút ĐĂNG KÝ và làm theo hướng dẫn

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại moneyveo.

Bước 2:  

Cách 1: Tại Trang cá nhân, chọn "Mời bạn bè"

Cách 2: Tại trang thông tin cá nhân bạn chọn "Chương Trình Của Tôi" rồi chọn "Chương trình mời bạn bè"

Bước 3: Để tham gia chương trình, Vui lòng tải xuống thỏa thuận, đọc kỹ và  tích chọn đồng ý vào các điểu khoản chương trình giới thiệu bạn bè

 

Bạn có thể chia sẻ liên kết này lên các mạng xã hội hoặc gửi cho bạn bè qua tin nhắn riêng.

Bước 4: Nhập thông tin người được giới thiệu gồm tên, số điện thoại, email. Bấm vào nút GỬI

Bước 5: Nhận thông báo gửi thành công

Liên kết sẽ được tạo ra trong tin nhắn. Người được bạn giới thiệu phải sử dụng đường liên kết này để vào website và đăng ký khoản vay.

 

Rate page:

Your rate:

Rating: 1784710.45 s 5 (Votes: 22 )

Credit Menu

Log in

Personal Account