5 Bước Hướng Dẫn Đăng Ký Chương Trình Invite My Friends

17/05/2021

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của người giới thiệu

Bước 2: Tại trang thông tin cá nhân bạn chọn My Programs (Chương Trình Của Tôi) rồi chọn Partner Program (Chương trình đối tác)

Bước 3: Để tham gia chương trình, Vui lòng tải xuống thỏa thuận, đọc kỹ và  tích chọn đồng ý vào các điểu khoản chương trình giới thiệu bạn bè

Sau khi đồng ý với các thỏa thuận của chương trình, Bạn có thể gửi link do hệ thống tạo ra tới bạn bè để tham gia chương trình vay.

Bước 4: Nhập thông tin người được giới thiệu, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động gửi email/sms nội dung chương trình, điều kiện tham gia cùng đường link website.

Bước 5: Sau khi người được giới thiệu có khoản vay đầu tiên, người giới thiệu sẽ nhận được 1 khoản tiền thưởng.

Để chuyển tiền tiền từ tài khoản sang thẻ ngân hang, vui lòng bấm vào nút “Get”  để chuyển tiền .

Sau khi thực hiện bước trên, tiền của quý khách sẽ được chúng tôi chuyển vào tài khoản cá nhân trong vòng 3 ngày.

Số tiền:
1.000.000 VND 2.000.000 VND
Thời hạn:
7 ngày trước 30 ngày
Trả trước :
Khoản vay :
Phí tư vấn và Lãi, VND:
Tổng số tiền trả lại :

Xin đánh giá trang:

Điểm của bạn

Điểm: 2166471.33 từ 5 (Bình chọn: 9)

Khoản vay Menu

Đăng nhập

Trang cá nhân