Các đề xuất để giúp bạn đảm bảo nhận được tiền thưởng

Tiền thưởng sẽ chỉ được nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Trước khi nhận được lời mời, người được mời chưa đăng ký sử dung dịch vụ tại Moneyveo.
  • Người được mời sử dụng Internet (bao gồm cả Wi-Fi) mà trước đó không ai truy cập vào trang web moneyveo.vn và nhận khoản vay thông qua đó.
  • Nếu người được mời đã từng truy cập Internet của họ (bao gồm cả Wi-Fi) để truy cập moneyveo.vn, để đăng ký khoản vay theo điều kiện chương trình khuyến mãi, người ấy phải đăng nhập vào trình duyệt ở chế độ "Ẩn danh" và sau đó đăng ký khoản vay theo lời mời.

Để nhận khoản vay bằng Chế độ ẩn danh, bạn cần:

  • 1. Sao chép liên kết được nhận.
  • 2. Đăng nhập vào trình duyệt. Mở Cài đặt - ví dụ: trong Google Chrome, menu này có dạng ba đường ngang hoặc ba chấm dọc ở góc trên bên phải của trang. Chọn "Tab ẩn danh mới". Trên máy tính, chế độ này còn được gọi bằng cách nhấn Ctrl + Shift + N cùng lúc
  • 3. Chèn liên kết và đăng ký khoản vay trên moneyveo.vn
Quay lại danh sách
Khoản vay Menu

Đăng nhập

Trang cá nhân