Tại sao tôi không nên tham gia chương trình nếu tôi đang được nhận trợ cấp xã hội?

Bất kỳ khoản tiền thưởng nào đều được coi là thu nhập bổ sung và có thể là căn cứ để tước quyền được hưởng trợ cấp xã hội. Do đó, nếu bạn đã được nhận trợ cấp từ nhà nước và bạn không có ý định từ chối nó, chúng tôi khuyên bạn không nên tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi nào mà bạn sẽ được nhận tiền thưởng.

Quay lại danh sách
Khoản vay Menu

Đăng nhập

Trang cá nhân