Tôi không nhận được tiền thưởng khi mời bạn bè vay tiền tại moneyveo.vn

Bạn vui lòng kiểm tra lại điều kiện chương trình:

  • Người được mời cần truy cập moneyveo.vn bằng liên kết hoặc lời mời qua SMS / email của bạn;
  • Người được mời đã được giải ngân thành công và đây là khoản vay đầu tiên của người ấy tại moneyveo.vn;
  • Bạn đã nhận được một email thông báo nhận thưởng;
  • Bạn vào mục "Mời bạn bè" trong tài khoản Cá nhân, thấy số dư dương, nhấp vào nút "Nhận" và đồng ý chuyển tiền vào thẻ của bạn;
  • Bạn đảm bảo rằng thẻ đã được xác minh trong hệ thống Moneyveo (thông tin về thẻ - trong mục "Thẻ" trong Tài khoản Cá nhân);
  • Đã qua 3 ngày làm việc của ngân hàng để xử lý thanh toán.

Bạn sẽ không nhận được tiền thưởng nếu bạn và người được mời đã sử dụng cùng địa chỉ IP, thiết bị (điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng) hoặc Wi-Fi được chia sẻ để tham gia chương trình.

Nếu tất cả các điều kiện trên đã được đáp ứng mà tiền trong thẻ vẫn chưa được nhận, vui lòng liên hệ tổng đài số 1800 64 64 75 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.

Quay lại danh sách
Khoản vay Menu

Đăng nhập

Trang cá nhân