Tôi có thể mời bạn bè vay tiền ở Moneyveo như thế nào?

Bạn có thể mời bạn bè vay tiền ở Moneyveo qua một trong hai cách sau:

  • Gửi tin nhắn SMS và/hoặc email từ Tài khoản cá nhân của bạn trên https://moneyveo.vn/ được đính kèm lời mời vay tiền tại Moneyveo;
  • Chia sẻ liên kết giới thiệu trên mạng xã hội, diễn đàn, blog hoặc bất kỳ nền tảng trực tuyến nào, bao gồm cả mục bình luận;

Bạn có thể lấy liên kết giới thiệu ở mục “Mời bạn bè” trong Tài khoản cá nhân của mình

Quay lại danh sách
Khoản vay Menu

Đăng nhập

Trang cá nhân