Tôi nhận tiền thưởng từ chương trình Mời bạn bè như thế nào?

Bạn sẽ nhận được … VNĐ cho mỗi người bạn có khoản vay thành công tại Moneyveo thông qua liên kết của bạn hoặc bằng cách truy cập trang web moneyveo.vn từ tin nhắn SMS / email bạn đã gửi. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email thông tin về số tiền thưởng bạn được nhận.

Để nhận tiền, bạn cần vào mục "Mời bạn bè" trong Tài khoản Cá nhân và nhấp vào nút "Nhận" trong cột "Số dư của bạn". Trong vòng ba ngày làm việc của ngân hàng, số tiền sẽ được chuyển vào thẻ đính kèm trong hồ sơ cá nhân của bạn.

Quay lại danh sách
Khoản vay Menu

Đăng nhập

Trang cá nhân