Tài khoản thanh toán bị trừ số tiền nhiều hơn thì làm như thế nào?

Chúng tôi không thu phí thanh toán. Bạn vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn hoặc hệ thống mà bạn đã dùng để thanh toán để làm rõ phí dịch vụ. Bạn có thể biết thêm thông tin chi tiết về số tiền trong tài khoản của bạn tại ngân hàng của bạn. Để làm điều này bạn cần đến ngân hàng và yêu cầu giấy sao kê tài khoản của mình.

Quay lại danh sách
Khoản vay Menu

Đăng Nhập

Trang cá nhân