Tài khoản thanh toán bị trừ số tiền nhiều hơn thì làm như thế nào?

Chúng tôi không thu phí thanh toán trong mọi trường hợp. Vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn để làm rõ lý do trừ tiền từ tài khoản thanh toán của bạn.

Quay lại danh sách

Đăng Nhập

Trang cá nhân