Làm sao để gửi thông tin chương trình cho bạn bè.

Cách 1: Copy đường link giới thiệu mà Moneyveo cung cấp cho bạn gửi trực tiếp tới bạn bè cần tham gia.

Cách 2: Điền địa chỉ email của người mà bạn muốn giới thiệu tại phần "Gửi thư mời cho bạn bè"

Cách 3: Mời bạn bè qua tin nhắn SMS, bạn điền số điện thoại của người mà bạn giới thiệu, hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS 1 cách tự động.

Quay lại danh sách

Đăng Nhập

Trang cá nhân