Thay đổi địa chỉ email & số điện thoại như thế nào?

Bạn có thể thay đổi email và số điện thoại của mình trong hệ thống, bằng cách vào “Trang cá nhân của bạn” và chọn mục “Cài đặt hồ sơ” để thay đổi.

Quay lại danh sách

Đăng Nhập

Trang cá nhân