Không nhận được SMS có chứa mã OTP thì phải làm gì?

Bạn có thể kiểm tra lại điện thoại có đang sử dụng các phần mềm chặn tin nhắn hay không nếu có thì hãy tắt phần mềm để đảm bảo tin nhắn gửi cho bạn được nhận, sau thời gian 5-10 phút mà bạn vẫn chưa nhận được tin nhắn thì bạn có thể liên hệ hotline 1900 64 64 75 để được hỗ trợ.

Quay lại danh sách
Khoản vay Menu

Đăng Nhập

Trang cá nhân