Hạn mức vay tối đa và tối thiểu là bao nhiêu?

  • Hạn mức tối thiểu của khoản vay là 500,000 VNĐ.
  • Hạn mức tối đa của khoản vay là 10,000,000 VNĐ. Hạn mức tối đa này chỉ dành cho các khách hàng đã giao dịch với Moneyveo và có lịch sử tín dụng tốt. 
Quay lại danh sách

Đăng Nhập

Trang cá nhân