Có thể từ chối sau khi đã đăng ký được không?

Bạn hoàn toàn có thể từ chối sau khi đã đăng ký, với điều kiện trước khi bạn ký đồng ý với các điều khoản của hợp đồng. Vì vậy, bạn vui lòng xem xét kỹ trước khi thực hiện ký các Hợp đồng đã được chuyển đến email cá nhân của bạn. Ngay khi bạn ký hợp đồng điện tử thông qua việc xác nhận OTP thì hợp đồng sẽ có hiệu lực ngay lập tức và tiền giải ngân sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn được ghi trong hợp đồng.

Quay lại danh sách

Đăng Nhập

Trang cá nhân