Dịch vụ của Moneyveo là gì?

Moneyveo là một dịch vụ kết nối  trực tuyến. Chúng tôi làm việc 24/7 để đảm bảo tài khoản ngân hàng của bạn nhận được tiền giải ngân ngay sau khi hồ sơ đăng ký được chấp thuận. Xin lưu ý số tiền đó chỉ có thể được rút vào ngày làm việc theo quy định của các ngân hàng.


Moneyveo là một hệ thống dịch vụ kết nối cho vay trực tuyến một cách dễ dàng và minh bạch. Ngay từ đầu khách hàng sẽ biết được chính xác số tiền đến hạn và thời gian trả nợ.


Mục tiêu chính của chúng tôi là cung cấp dịch vụ kết nối cho vay với hạn mức nhỏ một cách nhanh chóng và minh bạch nhất có thể. Khách hàng hoàn toàn tin tưởng vào chúng tôi trong những trường hợp tài chính khẩn cấp.


Tại Moneyveo, chúng tôi có các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân cao nhất. Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ không bao giờ được cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của khách hàng.

Quay lại danh sách

Đăng Nhập

Trang cá nhân