Vì sao hồ sơ bị từ chối?

Bộ phận thẩm định sẽ không cho biết vì sao hồ sơ bị từ chối, nhưng theo các quy định của Moneyveo, chúng tôi có thể không cho bạn vay nếu:


  • Bạn không phải là công dân Việt Nam nằm trong độ tuổi từ 18-60
  • Bạn chưa hoàn trả các khoản vay cũ
  • Các thông tin cá nhân bạn nhập vào hệ thống Money chưa đúng
  • Bạn không có tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản ngân hàng không trùng hợp thông tin vay của bạn.
Quay lại danh sách
Khoản vay Menu

Đăng Nhập

Trang cá nhân