Để biết trạng thái hồ sơ thì làm như thế nào?

Hệ thống tự động xét duyệt các hồ sơ. Thời gian xét duyệt hồ sơ dưới 20 phút. Bạn sẽ nhận được quyết định vào hòm thư (email) và tin nhắn điện thoại(SMS). Ngoài ra bạn có thể xem trạng thái hồ sơ trong mục “Tài khoản cá nhân”.

Quay lại danh sách

Đăng Nhập

Trang cá nhân