Nhận được số tiền ít hơn so với đăng ký?

Nếu bạn nhận được số tiền ít hơn số tiền bạn đăng ký, bạn vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn và làm rõ khoản phí thu dịch vụ tài khoản của mình. Rất có thể, bạn đã bị thu phí dịch vụ để chuyển khoản từ tổ chức tài chính.

Quay lại danh sách
Khoản vay Menu

Đăng Nhập

Trang cá nhân