Nhận được số tiền ít hơn so với đăng ký?

Nếu bạn nhận được số tiền ít hơn số tiền vay trong hợp đồng được gửi đến thư điện tử của bạn, bạn vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn và làm rõ khoản phí thu dịch vụ từ tài khoản của bạn.

Quay lại danh sách

Đăng Nhập

Trang cá nhân